terugbelverzoek


Privacyinformatie Friss Dienstverlening BV

Als u een bestelling plaatst bij Friss Dienstverlening (of een van onze bedrijfsonderdelen) - of als u onze website bezoekt - willen wij u het vertrouwen geven dat wij uw persoonsgegevens op de juiste wijze toepassen en bewaren. Op deze privacy-pagina wordt uitgelegd op welke wijze wij de wettelijke privacymaatregelen navolgen. Als u vragen heeft over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Identiteit van deze website

Deze website is een activiteit van Friss Dienstverlening BV

Industrieweg 8
5145 PV Waalwijk

Postbus 711
5140 AS Waalwijk

t: 0416 56 10 50
f: 0416 56 10 51
e: info@frissdienstverlening.nl

De volgende bedrijfsonderdelen en websites maken deel uit van Friss Dienstverlening

Op al onze websites is dezelfde privacy-informatie van toepassing. In deze privacyverklaring bedoelen we met 'Friss Dienstverlening' alle activiteiten die door Friss Dienstverlening of een van zijn onderdelen worden uitgevoerd.

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking

Friss Dienstverlening voert reinigings- en onderhoudsdiensten uit ten behoeve van zakelijke opdrachtgevers en particulieren. Wij publiceren informatie over onze diensten via onder meer websites. Een deel van onze websites biedt een mogelijkheid tot het opvragen van prijzen en tot het bestellen van onze dienstverlening. Daartoe bevatten deze websites een webshop. Door het invullen van uw gegevens en het doen van een betaling zijn wij in staat om uw bestelde dienst(en) uit te voeren en administratief af te ronden. Wij vragen u om bij uw bestelling de voor deze bestelling noodzakelijke persoonsgegevens door te geven. Ons doel daarvan is om de leveringsovereenkomst met u te kunnen uitvoeren.

Wat zijn de gevolgen als u niet akkoord gaat met de opslag van uw gegevens?

Zonder uw naam en contactgegevens hebben we geen mogelijkheid om met u te corresponderen over de bestelling van onze dienstverlening. Zonder het uitvoeringsadres, kunnen we de door u bestelde diensten niet uitvoeren.

Duur van de opslag van uw gegevens

Van iedereen die een bestelling bij ons heeft geplaatst, bewaren wij de gegevens. Dit vanwege administratieve redenen en alvast ter voorbereiding op toekomstige bestellingen. In geval van een abonnementsdienst (waarbij de uitvoering van de bestelde dienst met een bepaalde interval wordt herhaald) blijft u klant gedurende de gehele looptijd van dit abonnement en zullen wij uw gegevens dus langere tijd bewaren.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Van iedereen die een bestelling bij ons heeft geplaatst, bewaren we de gegevens in ons webshopsysteem in uw persoonlijke account. U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Neem daartoe contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (contactinformatie op deze pagina).

Wie ontvangen en gebruiken uw gegevens?

De opgeslagen persoonsgegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van uw bestelling bij Friss Dienstverlening. Het bestelproces wordt in eigen huis afgehandeld. Ook de uitvoering van onze dienstverlening gebeurt door onze eigen medewerkers. Voor onderdelen in het bestelproces waarvoor we (toekomstig) eventueel derden inschakelen hebben we gezorgd voor een zogeheten 'verwerkersovereenkomst'. Daarin staat dat degenen die namens ons het werk verrichten, verplicht zijn om dat in overeenstemming met onze privacyregels te doen. Uw gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan partijen die niet betrokken zijn bij het bestelproces.

Ter promotie van onze diensten en acties kunnen wij uw buren (particulier/zakelijk) attenderen op onze werkzaamheden. Dit doen wij met gebruikmaking van ongeadresseerde flyers. Daarin staan geen persoonlijke gegevens vermeld van u of onze andere opdrachtgevers.

Wat voor gegevens verzamelen wij van u?

Friss Dienstverlening verzamelt uw naam (indien van toepassing: uw bedrijfsnaam), adres, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we onze diensten op de juiste locatie kunnen uitvoeren. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van eventuele bijzonderheden en acties. Dit doen wij conform nationale en Europese wetgevingen en bepalingen, onder meer bekend onder de namen AVG en GDPR.

Indien Google Analytics actief is op onze website(s) ontvangen wij gegevens over uw surfgedrag geanonimiseerd. Daarbij is een gedeelte van uw IP-adres zichtbaar.

Na verrichting van onze diensten kunnen wij u vragen om een beoordeling. Ten eerste kunnen wij dankzij uw beoordeling de kwaliteit van onze diensten monitoren. Ten tweede kunnen wij uw beoordeling publiceren op onze websites, waarbij ook uw naam wordt gepubliceerd.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

We hebben geen persoonlijke gegevens van u als u onze website slechts bezoekt zonder een bestelling te doen. Gegevens van niet-opdrachtgevers worden niet opgeslagen in databases of op andere manieren bewaard. Wel kan het voorkomen dat wij kortstondig (enkele werkdagen) gegevens bewaren in de vorm van terugbelverzoeken.

Persoonsgegevens ontvangen we via de bestelling die u bij ons doet.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze websites wordt meegestuurd en dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Er bestaan diverse soorten cookies. Zo gebruiken we tracking cookies via Google Analytics, zodat we kunnen meten hoeveel mensen onze website hebben bezocht en waar hun belangstelling naar uit gaat. De gegevens die wij ophalen via Google Analytics worden geanonimiseerd; er is enkel een gedeelte van uw IP-adres zichtbaar.

In onze webshops maken we bovendien gebruik van zogeheten 'functionele' cookies. Dat zijn kleine bestandjes die onthouden wat u heeft besteld of waarvoor u offerte heeft aangevraagd. Deze werkwijze maakt deel uit van het bestelproces.

Beveiliging

Friss Dienstverlening maakt gebruik van websites met en zonder versleutelde verbinding (zogeheten SSL-verbinding). Websites met een SSL-beveiligingscertificaat zijn te herkennen aan het slotje in de adresbalk.

Onze computers en servers zijn beveiligd met wachtwoorden. Enkel geautoriseerde medewerkers hebben hier toegang toe.

Wijzigingen in de regelgeving

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld omwille van aanpassingen op wettelijke gronden. Wij raden u dan ook aan om deze privacy-pagina regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Klachten

Allereerst wil Friss Dienstverlening BV u er van overtuigen dat we zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan en dat we de wettelijke regels 100% willen naleven. Helemaal in de geest van de privacywetgeving dus. Mocht u onverhoopt vragen of klachten hebben hierover, dan hopen wij dat u in dat geval contact opneemt via info@frissdienstverlening.nl. Vraagt u dan naar de Functionaris Gegevensbescherming. Mocht Friss Dienstverlening zich naar uw mening desondanks niet op de juiste manier aan de wettelijke privacybepalingen houden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Edwin Mol (info@frissdienstverlening.nl)

Luchtbehandeling

Luchtbehandeling

Specialistische reiniging

friisvoorthuis

Kwaliteit

Recente Berichten

Vacature glazenwasser

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en heb je affiniteit met[...]

Friss Dienstverlening gecertificeerd door Dr. Schutz

Dr. Schutz ontwikkelt in nauwe samenwerking met vloerfabrika[...]

Gevelbord OSB Keurmerk

Het officiële gevelbord van het OSB Keurmerk is binnen! Natu[...]

Keurmerk OSB voor Friss Dienstverlening

Friss Dienstverlening is geaccrediteerd voor het keurmerk va[...]

NEN 4400-1 voor Friss Dienstverlening

Friss Dienstverlening heeft de norm NEN 4400-1 behaald. Deze[...]

Contact

Friss Dienstverlening

Industrieweg 8
5145 PV Waalwijk

Postbus 711
5140 AS Waalwijk

t: 0416 56 10 50
f: 0416 56 10 51
e: info@frissdienstverlening.nl 
e: info@frissluchtbehandeling.nl